Grăbește-te încet
de
Claudia Partole

Partole, Claudia. Grăbește-te încet. – Ch. : Pontos, 2002. – 64 p.
            
Grăbește-te încet de Claudia Partole reprezintă o carte în care autoarea a adunat basmele copilăriei, a născocit jocuri și ghicitori, a urzit cuvinte, țesându-le în vers, iar ca să amuze micii cititori, scriitoarea a mărturisit propriile năzbâtii.
Grăbește-te încet! – o povață înțeleaptă, verificată de stră-străbunii noștri latini, care în acele vremuri suna în felul următor: Festina lente!
Lectură plăcută!