Alexei Mateevici 
16 martie – 125 de ani de la naşterea poetului
(1888-1917)
 
    Pe 16 martie s-au împlinit 125 de ani de la naşterea poetului Alexei Mateevici, unul dintre poeţii basarabeni reprezentativi ai sec. XX, autorul celui mai frumos imn dedicat limbii materne. Deşi a trăit doar 29 de ani a lăsat în urma sa o importantă moştenire literară.
Poezii
de
Alexei Mateevici
Mateevici, Alexei. Poezii. – Ch. : ARC, 2010. – 44 p.
    Cartea Poezii de Alexei Mateevici (seria Biblioteca elevului), include poeziile dintre cele mai de preţ pentru poporul nostru ca: Limba noastră, Hristos pruncul, Mama, Frunza nucului, Basarabenilor, Lumina cea deseară etc. Cartea poate fi citită cu folos de toţi cei care preţuiesc valorile nepieritoare ale literaturii noastre clasice.
    Vă aşteptăm la bibliotecă să lecturaţi cartea!
Reclame