El e mai mult decât un Domnitor, Ştefan cel Mare e un simbol.
Simbol al măreţiei strămoşilor noştri şi rezistenţei noastre.
Simbol al împlinirii şi dăinuirii neamului.
Nicolae Dabija
           
        Ştefan al III-lea, supranumit Ştefan cel Mare (n. 1433, Borzeşti – d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II-lea, a fost domn al Moldovei între anii 1457 şi 1504. Nici o personalitate n-a exercitat o fascinație mai mare asupra poporului său ca aceea a lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Pământul acesta al Moldovei, căutându-și împlinirea și dreapta așezare în timp, l-a zămâslit cu cele mai alese calități pe care le poți afla la un om: subtil strateg și neînfricat luptător, diplomat neîntrecut, apărător al credinței creștine, promotor și constructor al artei și culturii epocii sale. Legenda ne spune că în cei 47 de ani de domnie a purtat 47 de războaie, din care a ieşit învingător în 45, şi a înălţat aproape tot atâtea locaşuri sfinte. Ne-a lăsat moştenire o ţară bogată, care se întindea de la mare până la munte, ne-a învăţat să fim dârji şi să înfruntăm duşmanul. Supranumit Ştefan cel Mare şi Sfânt încă în timpul vieţii, el a devenit un simbol al luptei pentru libertate şi dreapta credinţă. Atletul lui Hristos, cum a fost numit Marele Voievod de către Papa Sixt al IV-lea, a lăsat urmaşilor amintirea de neşters a unei domnii lungi şi strălucite, a iubirii nemărginite pentru neamul nostru şi un exemplu de rezistenţă în faţa unor greutăţi fără seamăn.
        Sanctificarea ilustrului domnitor, la 1992, înscrierea ctiroriilor sale în patrimoniul cultural internațional, declararea de către UNESCO a anului 2004 An a lui Ștefan cel Mare și Sfânt sunt dovezi că Soarele Moldovei, cum era numit, continuă să-și reverse văpaia binefăcătoare asupra poporului său și a întregii Europe.

            În cadrul programului Lecturile verii, cu prilejul sărbătorii naţionale Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare, am organizat o oră de lectură cu genericul Ştefan cel Mare – erou legendar, domn al Moldovei, la instituţia preşcolară Bucuria. În cadrul activităţii am prezentat copiilor cărţi despre Ştefan cel Mare: Ştefan, Ştefan cel Mare, Ştefan cel Mare şi Sfănt, Ştefan cel Mare şi Sfănt – domnitor al Moldovei (1457-1504), Viaţa lui Ştefan cel Mare. Am lecturat  fragmente din copilăria domnitorului, din viaţa legendară şi faptele extraordinare a lui Ştefan cel Mare. Micuţii au ascultat cu mare interes povestioara Când era Ştefan de seama ta: Cum a scăpat Ştefan de urmăritori din cartea Carte de citire şi gândire (volumul II) de Spiridon Vangheli.  Au răsfoit cărţile prezentate cu imaginile cetăţilor şi a mănăstirilor ctitorite de Ştefan cel Mare.Secvențe de la activitate:

Reclame