Începând cu anul 1989, în fiecare an la 31 august în Republica Moldova este celebrată sărbătoarea națională Limba noastră cea română. Declararea acestei dăți ca sărbătoare națională a avut loc în urma Marii Adunări Naționale din data de 27 august 1989.
      Importantul eveniment este sărbătorit din 1990 (la un an de la evenimentul istoric), sub numele de „Limba noastră cea română” sau „Ziua limbii române”.
      În acest an, serbăm pentru 24-a oară Ziua Limbii Române – una din cele mai de suflet sărbători: cu soare mult, cu belșug și rod. Răsună peste tot cântece de bucurie și de înalt patriotism. Toți participă la diverse manifestări culturale care sunt însoțite de poezii, cântece și dansuri naționale, depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și la busturile clasicilor literaturii române.
      Imnul Republicii Moldova este Limba Noastră, pe versurile lui Alexei Mateevici, scrise în ultimul an al vieții sale, iar muzica a fost compusă de Alexandru Cristea. Ținem să menționăm că în anul curent s-au împlinit 125 ani de la nașterea marelui scriitor român.
Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mișcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfințit-au țara.
Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veșnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeșnici.
Nu veți plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Și-ți vedea, cât îi de darnic
Graiul țării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Și citindu-le ‘nșirate, –
Te-nfiori adânc și tremuri.
Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spiue-n hram și-acasă
Veșnicele adevăruri.
Limba noastra-i limbă sfânta,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng și care o cântă
Pe la vatra lor țăranii.

Înviați-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Stergeți slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.
Strângeți piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde –
Și-ți avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.
Răsări-vă o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată

      Cu prilejul frumoasei sărbători naționale Limba noastră cea Română, biblioteca a organizat o expoziție de documente cu titlul „Preafrumoasa noastră Limbă”.

Secvențe de la prezentarea expoziției și discuții despre importanța sărbătorii:

Dragi cititori, vă invităm la bibliotecă să consultați documentele de la expoziție.
Reclame