Limba română este vorbită  de circa 25 milioane de consângeni de-ai noștri care locuiesc în zeci și zeci de țări. Umilită și aproape că interzisă, începând cu 31 august 1989, limba română în țara noastră a intrat în drepturile ei depline și este ocrotită de lege. Ziua de 31 august este proclamată Sărbătoarea Limbii Române (probabil, suntem unica țară în lume care își celebrează ziua limbii). Ziua Limbii este una din sărbătorile cele mai de suflet, cu soare mult, cu belșug și rod. Ziua în care peste tot răsună cântece de bucurie și se organizează concursuri, concerte, competiții, expoziții de desene și artizanat. În toată țara rasună cuvinte de laudă preafrumoasei noastre Limbi, iar marea noastră datorie  este s-o studiem, s-o învățăm și s-o cunoaștem în profunzime.
            În legătură cu această sărbătoare națională, vă propunem spre lectură cartea Limba maternă-floare eternă: Antologie de poezii, eseuri și cugetări despre limba română.
Limba maternă – floare eternă:
Antologie de poezii, eseuri și cugetări
 despre limba română
 
Limba maternă – floare eternă: Antologie de poezii, eseuri și cugetări despre limba română. – Ch. : DRNFL, 2000. – 160 p.
Cartea propusă spre lectură despre limba neamului cuprinde un șir de pozii, eseuri și aforisme a scriitorilor străini (Alighieri Dante, Denis Diderot, Alexei Tolstoi…) și autohtoni (Grigore Vieru, Ion Druță, Ion Vătămanu, Dumitru Matcovschi…). Creația acestor personalități marcante cultivă dragostea față de mamă, patrie, grai, limbă și sentimentul de patriotism. 

Limba maternă, ca floare eternă
De busuioc și de dor –
Dor de țărâne, de doine bătrâne,
De freamătul codrilor….
Dumitru Matcovschi

Trăiasca frumoasa și cumintea limbă românească!…
Fie în veci păstrată cu sfințenie această scumpă  Carte de boierie
 a unui neam călit de focul atâtor încercări de pierzanie!
Ion L. Caragiale


Dragi cititori, iubiți-vă Graiul, iubiți-vă Limba, iubiți-vă Țara!

Lectură plăcută!

Reclame