La 3 septembrie,  prozatorul, dramaturgul și eseistul Ion Druță
 împlinește venerabila vârstă de 85 ani.
Ion Druță s-a născut în 1928 în satul Horodiște, județul Soroca. A absolvit școala de silvicultură, apoi Cursurile superioare de pe lângă Institutul de Literatură „Maxim Gorki” al Uniunii Scriitorilor din URSS. Din 1969, stabilit la Moscova.
Publică primele povestiri la începutul anilor `50  ai sec. XX. Operele lui Ion Druță, adunate în 4 volume: Frunze de dor, Balade din câmpie, Ultima lună de toamnă, Povara bunătății noastre, Clopotnița, Horodiște, Întoarcerea țărânii în pământ, Biserica Albă, Toiagul păstoriei ș.a. fac parte din fondul de aur al literaturii naționale contemporane. 
În 1987-1990 a fost ales președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
E decorat cu mai multe ordine și medalii. Deține titlul onorific de Scriitor al Poporului.
Piesele Casa Mare (1960, debut în dramaturgie), Doina (1968), Păsările tinereții noastre (1972), Horia (1973), Cervus divinus (1977-1981), Frumos și sfânt (1979), Căderea Romei (1995), Apostolul Pavel (1999) ș.a. l-au afirmat ca dramaturg de o certă valoare artistică și au găsit un viu ecou în inimile spectatorilor din Moldova, Letonia, Lituania, Rusia, Ucraina, Polonia, Franța și alte țări.
Micilor cititori le-a adus în dar cărțile Cenușica (1962), Povestea furnicii (1963), Trofimaș (1966), Daruri (1969), Bobocel cu ale lui (1972), Balada celor cinci motănași (1972) ș.a.
Scrierile lui Ion Druță au fost traduse în limbile rusă, ucraineană, letonă, estonă, lituaniană, gruzină, magheară, engleză, germană, franceză, bulgară, poloneză, japoneză ș.a.


La mulți ani!


Reclame