Hora ghioceilor:
Culegere de cântece, poezii, scenete pentru preșcolari
și elevii din clasele primare
Mihai Ungureanu 

Ungureanu, Mihai. Hora ghioceilor: Culegere de cântece, poezii, scenete pentru preșcolari și elevii din clasele primare. – Ch. : Arc, 2013. – 96 p.
            Dragi cititori, cu prilejul sosirii primăverii vă propunem spre lectură cartea Hora ghioceilor: Culegere de cântece, poezii, scenete pentru preșcolari și elevii din clasele primare de Mihai Ungureanu.
            Autorul acestei cărți e bine cunoscut atât de copii, cât și de mentorii acestora. Mihai Ungureanu este un promotor fidel al valorilor naționale, e un străjer înflăcărat al spiritualității neamului, un cronicar al vetrei sângerene. În această carte autorul luminează copilăria cu cântece, poezii, jocuri, altoindu-le celor mici sentimente de mândrie și dragoste pentru Grai, Plai, Neam. Această carte vine să vă încălzească sufletele, să vă lumineze vârsta cea mai frumoasă, cea mai dulce, vârsta îngerească ce poartă numele Copilărie.

            Lectură plăcută!
Reclame