Copilul VEDE și se vrea VĂZUT.
Copilul AUDE și se vrea AUZIT.
Copilul SIMTE și se vrea DESLUȘIT.
Copilul… e TOTUL și le vrea pe toate – ÎNTREGUL.
Orice carte e o poartă întredeschisă SPRE CEVA…
Cartea NOASTRĂ e din câteva portițe întredeschise
CU DE TOATE spre COPILUL ÎNTRE TOATE!
Cu vrerea nestăvilită  a ÎNTREGULUI.
Să-i fim alături.

Iulian Filip

Biblioteca „Târgu-Mureș” a dat start programului Copiii Chișinăului citesc o carte, program pentru care a fost selectată cartea Urmele mele frumoase de Iulian Filip. Cititorii fideli ai bibliotecii sunt primii informați despre desfășurarea programului. 
Extramuros, organizăm prezentarea cărții  Urmele mele frumoase în instituțiile preșcolare și în școlile din sectorul Râșcani. 
La 19 martie, am organizat prezentarea acestei cărți elevilor din clasele a I-a de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. Copiii au fost nespuși de bucuroși să facă cunoștință cu această minunată carte cu povești, piese de teatru, cântece și poezii hazlii. Ei au admirat frumoasele imagini ilustrate realizate de pictorița Olga Cazacu.
Elevii au ascultat cu mare atenție și plăcere poeziile citite de bibliotecară (Ajutorul mamei, Cartea bună, Gospodina Dina) și au manifestat un deosebit interes de a participa la acest program.
Secvențe de la activitate: 
 
 
 
            

Reclame