Expoziție virtuală


 Cele mai căutate perle folclorice

Balade / alcăt.: Eugen Lungu. – Ch. : Arc, 2013. – 188 p.

Prezentul volum adună sub coperțile sale poemele epice populare, cum mai sunt numite baladele, care ilustrează exemplar specia: Miorița, Meșterul Manole, Toma Alimos, Soarele și Luna, Corbea ș.a.
O mare parte dintre aceste capodopere folclorice fac parte din curriculumul școlar la literatura română și se studiază în instituțiile de învățământ superior.

Folclor din Moldova / alcăt.: Ludmila Romanciuc-Dutcovschi. – Ch. : Arc, 2012. – 328 p.
Cartea de față este, credem, ultima culegere de folclor autentic din republica Moldova. Alcătuitoarea lucrării, dna Ludmila Romanciuc-Dutcovschi, a mai prins în viață bătrâni care știau și păstrau datinile și tradițiile din veac, care mai credeau în magia cuvântului și a riturilor străbune.
Această carte reține și descrie, prin viul grai al informatorilor, tot ce a fost mai frumos în etosul popular: obiceiuri și tradiții, formulele versificate, cântecele și colindele, descântecele, orațiile, urările rostite cu prilejul unor evenimente sau sărbători.

Ghicitori / alcăt.: Sergiu Moraru. – Ch. : Arc, 2013. – 228 p.
După numărul de piese și diversitatea tematică, acest volum se prezintă drept una dintre cele mai ample și bogate culegeri de ghicitori editate vreodată în Republica Moldova. Gruparea ghicitorilor pe compartimente s-a facut după principiul înrudirii tematice, ceea ce va facilita cititorului procesul de căutare. În afară de motivele tradiționale (cerul și pământul, omul, casa și dependințele ei, agricultura, fauna, flora, instrumentele și obiectele casnice etc.), în sumarul cărtii au fost incluse și specii mai puțin obișnuite: ghicitori-întrebări, ghicitori-probleme, ghicitori-poeme, ghicitori-povești s.a.

Legende / alcăt.: Nona Vrabie. – Ch. : Arc, 2013. – 316 p.

Volumul însumează o bună parte dintre cele mai frumoase legende populare românești. Conținutul cărtii a fost structurat în două compartimente tematice mari, cuprinzând legende despre fauna (apariția unor mamifere, păsări și reptile concrete) și despre flora (răspândirea pe pământ a diferitor specii de arbori, arbuști, flori, buruieni și alte plante). Fiecare dintre aceste mici istorioare explică în termenii eresului popular cum a fost populat uscatul cu diverse viețuitoare și cum a luat naștere bogăția vegetală a Terrei.

Povești și snoave / alcăt.: Grigore Botezatu. – Ch. : Arc, 2013. – 184 p.

Poveștile și snoavele incluse în acest volum sunt, de regulă, mici istorioare cu tâlc adânc, din care se desprinde un mesaj etic. Ca în toate poveștile, în confruntarea dintre personaje înving întotdeauna cei buni, isteți, harnici și viteji: fata cea înțeleaptă, neîntrecutul Pepelea sau flăcăul cel sărac. Deși fiecare dintre aceste piese epice ne transmite o lecție de viață, istoriile respective nu sunt plicticos-moralizatoare, ci constituie o lectură antrenantă pentru toate vârstele, de la copii la adulți.

Proverbe și zicători / alcăt.: Efim Junghietu. – Ch. : Arc, 2013. – 228 p.

Cartea este o culegere de proverbe și zicători care fac parte din tezaurul folcloric românesc. Aceste specii sînt cercetate și editate, prin tradiție, la un loc. Procedeul este îndreptățit de faptul că și unele, și altele sunt o chintesență a agerimii minții omenești. Și proverbele, și zicătorile sînt ușor de memorizat și imprimă limbii mai multă plasticitate și o mai mare forță de expresivitate. 
Reclame