Pe data de 3 septembrie, scriitorul Ion Druţă împlineşte onorabila vârstă de 86 de ani.
Ion Druţă a scris atât pentru copii, cât şi pentru maturi. Întreaga sa operă este pătrunsă de un farmec special, de simplitatea cuvântului şi măreţia sentimentului. Familia, satul, bunătatea, greutăţile prin care trece lumea, toate sunt descrise într-un mod emoţionant, afectiv.
Cu prilejul acestei aniversări, am organizat o oră de lectură a povestirii Familia din cartea La poarta vorbelor frumoase. Copiii au ascultat cu atenţie textul, care ne vorbeşte despre familia lui Bobocel. Această lucrare are o semnificaţie importantă: grija pentru familie, dărnicia, generozitatea oamenilor şi nu doar faţă de alţi semeni, ci şi faţă de prietenii mai  mici, animalele. 
Creaţia lui Ion Druţă ne învaţă  să-i bucurăm pe cei din jur, să fim atenţi cu ei şi să avem mare grijă de apropiaţii noştri. Scriitorul ne învaţă că într-o familie mereu trebuie să domnească pacea şi armonia şi că între oameni nu trebuie să existe duşmănie, zgârcenie, ci generozitate şi ajutor reciproc.Reclame