Astăzi, 23 aprilie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, care este organizată de UNESCO, în fiecare an și are ca scop promovarea lecturii, publicării și a drepturilor de autor.  

Cartea

O carte aleasă e ca o casă
Cu multe ramuri, păsări pe ramuri.
O carte rară e o comoară
Cine-o găseşte se-mbogăţeşte.
O carte este ca o poveste
Cine o ştie o povesteşte
Cine-o ascultă acela creşte;
Cine-o citeşte cine-o cinsteşte
Se-nnemureşte cu omenia cu veşnicia!

                                                                              Constantin Dragomir   

     Cu acest prilej, am invitat micii cititori în împărăţia cărţilor – Biblioteca „Târgu-Mureş”, pentru a descoperi o lume magică, plină de poveşti, de eroi preferaţi şi a afla lucruri noi despre Măria Sa – Cartea. Ei au rămas plăcut surprinşi de varietatea cărţilor minunate, care ne ajută să cunoaştem nume, date, fapte, locuri şi personalităţi. Cea mai interesantă informaţie a fost – apariţia unei cărţi cărţi.  Bibliotecara le-a povestit copiilor despre lunga şi anevoioasa cale, pe care o face cartea, până a ajunge la noi. În primul rând, sunt jerfiţi copacii, pentru ca să obţinem din ei hârtianecesară. După aceasta, copacii trec printr-o transformare: muncitorii taie lemnul, îl mărunţesc, îi dau o altă formă. Apoi, ne ajută tehnica. Sunt maşini care prelucrează ceea ce s-a obţinut şi se toarnă în forme speciale.  Din aceste forme, scoatem foi subţiri de hârtie. Şi iată aşa începe drumul cărţii. Foile poposesc în casele acelor oameni talentaţi şi cu o sensibilitate deosebită, care se numesc scriitori. Sunt acei ce văd frumosul şi adevărul şi îl spun lumii. Astfel, scriitorii îşi pun sufletul pe aceste file, înşirând idei, gânduri şi sentimente şi transformând foile într-un manuscris. Manuscrise se numesc cărţile, documentele scrise de mână. Până a finaliza această muncă migăloasă, trec luni şi uneori chiar ani întregi. Scriitorul adaugă text, elimină, corectează, introduce noi personaje, noi idei. Urmează să facem cartea frumoasă nu doar în ceea ce ţine de fond, ci şi în ceea ce ţine de formă. Un pictor o va ilustra cât mai frumos. Dar nici aicinu se opreşte drumul cărţii… Manuscrisul se îndreaptă spre editură, acolo unde cartea trece şi prin alte modificări. Ea este citită, aranjată şi redactată. Aceasta înseamnă că se corectează greşelile din carte, dacă o literă a fost scăpată, ea  este adăugată, dacă există o greşeală de exprimare sau o propoziţie este neclară, propoziţia este reformulată. Apoi, cartea ajunge la tipografie şi aici trece prin mai multe etape: turnarealiterelor, imprimarea, broşarea. Adică, are loc aranjarea paginii. După o asemenea trudă, cartea ajunge, în sfârşit, pe mesele noastre, bucurându-ne sufletul şi îmbogăţindu-ne spiritul. Bibliotecara i-a îndemnat pe copii: Fiţi grijulii faţă de carte, nu îndoiţi foile, nu o rupeţi, nu o desenaţi, nu mâncaţi atunci când citiţi, pentru a nu păta foile, căci o carte se face cu multe sacrificii,investind mult timp şi punând mult suflet în ea. Cartea este o comoară!      


Reclame