Poezia lui Eminescu evocă o imagine a lumii înzestrată cu toate dimensiunile prelungite până la limita lor cea mai îndepărtată. Înălţimea, adâncimea, extensiunea acestei lumi în toate direcţiile sunt imense şi fără nici o analogie în tot ce au scris poeţii români mai înainte. În vastul univers al poeziei eminesciene, gândul omenesc este purtat până la ultimele şi cele mai înalte întrebări ale lui şi sentimentele omeneşti sunt urmărite în ecourile lor cele mai profunde. Înălţimea, vastitatea şi adâncimea sunt trăsăturile principale ale lumii şi simţirii eminesciene, şi, realizându-le în sine însuşi, cititorul român a simţit acea îndepărtare a limitelor sale, acea creştere interioară, care ne dă dreptul de a recunoaşte, în poezia lui Eminescu, evenimentul cel mai important al culturii noastre moderne.  

Tudor Vianu
      Astăzi,15 iunie, se împlinesc 126 de ani de la trecerea în eternitate a marelui scriitor Mihai Eminescu. Cu acest prilej, am prezentat cititorilor noua carte – Poezii de Mihai Eminescu,  apărută la editura ,,Arc” în 2014. 
Această carte face parte din seria Biblioteca elevului şi prezintă o selecţie reuşită, în care sunt incluse majoritatea poeziilor studiate în şcoală: Scrisorile, Luceafărul, Sara pe deal, Pe lângă plopii fără soţ, Lacul, Şi dacă, Glossă, De-or trece anii… etc.
Lucrarea include poeme celebre, ce constituie paginile de aur ale literaturii române. Valoarea cărţii constă şi în notele de subsol, ce explică arhaismele şi regionalismele utilizate de scriitor în poezii, aceste note sunt un adevărat suport pentru elevi în înţelegerea textului, dar şi o sursă de îmbogăţire a lexicului. 
      Cei prezenţi au consultat şi alte cărţi scrise de Mihai Eminescu: Unde eşti, copilărie?, Somnoroase păsărele, Făt-Frumos din lacrimă, Proză, Iubind în taină, etc.
Reclame