Astăzi, 6 august a fost organizată ora de lectură  din cartea Dirimaga de Vladimir Beşleagă la care a fost lecturată povestirea Tatăl și fiul.

  Deoarece renumitul scriitor, prozator, eseist, jurnalist şi traducător împlinise recent onorabila vârstă de 84 ani, am informat cititorii cu date despre viaţa şi activitatea scriitorului. Copiii au asculta povestirea lecturată și au lecturat și ei povestirea Zbânţuilă din această carte.
 
     Dirimaga, dedicată strănepotului Patrick, a amuzat  copiii cu peripeţiile motănaşului Zbânţuilă, care  şi-a pus în gând să facă fapte de vitejie şi să-i uimească pe toţi, dar ca întotdeauna se ţinea de făcut pozne.
 
      Micii cititori din cele lecturate au luat aminte că pentru a nu nimeri în situaţii neplăcute, cel mai bun lucru este să asculte de părinţi.
 
…Mâţa îl duce acasă, la coşul cu lână, îl duce şi-l ocărăşte, supărată:
– Ţi-i rupe capul odată, neastâmpăratule!
Zbânţuilă plânge cu lacrimi măşcate şi fierbinţi şi-i făgăduieşte mamei:
– N-am să mai fiu …zbânţuit.
– Oare?!
Reclame