Miercuri, 14 noiembrie, în ajun de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, în cadrul clubului  «Vreau să știu» am organizat o activitate cu genericul Am dreptul să-mi cunosc drepturile, cu participarea elevilor cl. a 5-a de la Liceul Teoretic «Ion Creangă». Am prezentat copiilor documentele de la expoziția de carte: Drepturile și libertățile noastre – scut ce ne apără.
  În special, le-am atras atenția la Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.


Invitata activității, Silvia Petrovici, profesoară de istorie și educație civică le-a vorbit participanților despre importanța copilului în societate, că ei sunt egali, indiferent de sex, în ce limbă vorbesc, de ce culoare este pielea lor și cine le sunt părinții. Drepturile lor sunt ceea ce li se permite să facă și ceea ce alții trebuie să facă pentru a le asigura fericirea, sănătatea și siguranța, dar desigur că și ei trebuie să fie responsabili față de alți copii și adulți pentru a le asigura drepturile lor.


Pentru ca copiii să-și cunoască mai bine drepturile sale, dna Petrovici a ales o metodă mai eficientă de însușire, distribuind fiecărui participant un material la tematica respectivă. După câteva minunte de pregătire, elevii au fost provocați la discuții, raspunzând la un șir de întrebări: Definește noțiunea de copil; Explică prin cuvinte proprii ce este un drept; Enumeră particularitățile prin care un copil se deosebește de un matur; Identifică în text principalele drepturi ale copiilor; Argumentează de ce copiii au nevoie de drepturi, Exprimă-ți opinia de ce trebuie ca toți copiii să aibă aceleași drepturi.
Elevii au fost foarte activi, au dat dovadă de  cunoștințe. Unele răspunsuri au fost chiar haioase.

O elevă a prezentat desenul său, unde a redat drepturile sale: dreptul la un nume, la educație și informare, dreptul la joc, familie și la asistență medicală.


La finele activității le-am dat copiilor un sfat:

Citiți și discutați despre drepturile voastre cu părinții, colegii, prietenii și vecinii !