Elevii de la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, clasa a III-a, au participat la discuții despre muzeele din Chișinău. Bibliotecara i-a ajutat pe copii să identifice muzeele din Chișinău și le-a oferit informații utile despre cele 5 cele mai importante muzee:
      Muzeul de Arheologie și Etnografie, Institutul Patrimoniului Cultural
      Fondat în 1977, având la bază expoziția arheologică organizată la 1958 în blocul central  al A.S. a R.S.S.M. Subdiviziune a Institutului de Arheologie și Istorie Veche al A.S.  a R. Moldova. Deschis pentru public în 1986, în prezent se află într-o clădire construită la sfârșitul sec. XIX după proiectul arhitectului Alexandru Bernardazzi (str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 35).
      Colecțiile se împart în fondul de bază cu cca 10 mii piese și în fondul auxiliar cu 800 mii piese. Expoziția permanentă  este amplasată în 10 săli cu o suprafață totală de 350 m2, în secția de Arheologiesunt expuse cca 3000 de piese și în secția de Etnografie peste 2000 de piese.
      Muzeul Național de Artă al Moldovei
      Fondat în 1939 de către sculptorul și pictorul Alexandru Plămădeală și alți artiști plastici basarabeni. Fondurile se formează, în baza colecțiilor personale ale fondatorilor și donațiilor. În vara anului 1941 muzeul este evacuat la Harkov și dispare aproape în întregime. Actualul muzeu este inaugurat în noiembrie 1944, deținând la început 51 de tablouri, 5 sculpturi și 49 foi grafice, toate aduse de la Moscova.
      În prezent conține cca 30 mii de exponate achiziționate de la artiștii plastici basarabeni, de la colecționari și din alte surse.       
      Muzeul Național  de Etnografie și Istorie Naturală
      Este organizat în octombrie 1889 în baza colecției de exponate a primei expoziții agricole din Basarabia, din inițiativa obștimii progresiste și personal a magistrului în zoologie. Membru, iar mai târziu și președinte al Upravei Guberniale de Zemstva, baronul A. Stuart.
      Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei
      A fost inaugurat în 1987, în sediul reconstruit al fostului Liceu Regional. Muzeul gestionează și păstrează peste 263 mii de exponate, dintre care peste 165 mii piese originale de Patrimoniu Național. Secțiile Arheologie și Istorie Antică, Istorie Medievală, Istoria Basarabiei, Istoria Contemporană și de Tezaure, reprezintă nucleul științific al instituției.
      Muzeul are câteva direcții primordiale: păstrarea și conservarea vestigiilor istorice, cercetarea științifică a perioadelor istorice și a exponatelor concrete referitoare la teritoriul nostru și activitatea de popularizare a istoriei.
      Ca instituție culturală muzeul contribuie la formarea și menținerea conștiinței naționale, istorice a poporului nostru.
      Muzeul Pedagogic Republican
      Colecție de documente ale culturii spirituale și materiale ce reflectă dezvoltarea învățământului public în R. Moldova. Fondat în 1974, inițial ca expoziție a Institutului de Cercetări  Științifice în domeniul pedagogiei, s-a organizat cu contribuția personală a unor entuziaști (V. Lemne, V. Ciubuciu, T. Ostasco, I. Contescu, St. Odobescu), precum și a profesorilor și studenților de la Facultatea de Arhitectură a Institutului Politehnic.

 

      Dispune de 5 săli de expoziții și un fond de cca 10 mii de exponate: documente, fotografii, reproduceri, manuale școlare, programe și planuri de învățământ din perioada 1940-1995.